Menu

Privacyverklaring / Privacy statement

Wij houden rekening met uw privacy

Privacyverklaring

Hierbij informeert Rebbel B.V./Gicom Jachthaven Lands End u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens in het kader van de nieuwe wet op de privacy (Algemene Verordening Gegevens bescherming).
Contact gegevens:
Rebbel B.V, Gicom Jachthaven Lands End
Vossemeerdijk 23 8251 PM Dronten
+31(0)6 5783 7996
www.jachthavenlandsend.nl; info@Jachthavenlandsend.nl

De volgende persoonsgegevens verwerken wij van huurders van ligplaatsen en winterbergingklanten dmv een huurovereenkomst die gesloten wordt;
Naam & Adresgegevens
Telefoonnummer en emailadres
Bootnaam & Merk/Type/Verzekeringsgegevens
Afmetingen van het schip
Gewicht en Bouwjaar
Motorgegevens

Deze gegevens worden bij ons zowel digitaal (hiervoor gebruiken het programma i-Marina) dat bij ons op een beveiligde server is opgeslagen (hiervoor heb je een login nodig) als op papier opgeslagen. De huurovereenkomsten die met klanten worden afgesloten bewaren wij in ons kantoor en volgens de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden).

Daarnaast worden de gegevens die u heeft ingevuld op onze website digitaal bewaard en worden na van loop van tijd geanonimiseerd. De website is beveiligd met een login. De gegevens worden niet gedeeld met derden.

Wat betref de gegevens van klanten die zich eenmalig melden. Hiervan gebruiken we alleen de gegevens desgewenst noodzakelijk zijn en alleen digitaal.

Mailing die wij versturen (alleen aan bestaande klanten, die hierbij altijd de mogelijkheid hebben zich af te melden) heeft als doel onze klanten te informeren over stremming van bruggen of sluizen, digitale facturatie en andere zaken die wij van belang achten voor onze dienstverlening.

Heeft u hierover vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op tel. (0)6 5783 7996

Dronten, januari 2023
 
© Jachthaven Lands End | Realisatie: Sybit | Software Op Maat | Sitemap | Privacyverklaring